Årsmøte for Kråkstad idrettslag for 2023

Postet av Kråkstad IL den 12. Feb 2024

Sted: Klubbhuset

Tid: 21. mars 2024, kl. 18.30


Styret innkaller herved til årsmøte i Kråkstad idrettslag.


Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må fremmes til styret pr. e-post til krakstadidrettslag@gmail.com innen 1. mars.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kråkstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kråkstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Dersom du har lyst til å bidra i arbeidet til idrettslaget ved å delta i styret, grupper eller andre verv, ta kontakt med valgkomiteen på willybygg@msn.com.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt på krakstadidrettslag@gmail.com.


Alle medlemmer ønskes velkommen.


Med vennlig hilsen

Styret, Kråkstad idrettslag


Dokumenter og årsrapporter for årsmøtet:

Invitasjon årsmøte for 2023.pdf

Dagsorden for årsmøtet for 2023.docx.pdf

Årsmelding volleyball for ungdomsskolen 2023.docx.pdf

Årsmelding hovedstyret 2023.docx.pdf

Kopi av Budsjettforslag 2024 Svømmegruppa.xlsx

Resultatregnskap svømmegruppa 2023.pdf

Årsmelding fotballstyret 2023.pdf

Årsrapport innebandy herrer 2023.docx.pdf

Årsrapport 2023 Svømmegruppa.docx.pdf

Årsrapport tennisgruppa 2023.docx.pdf

Tårnlauget Årsmelding 2023.docx.pdf

Årsberetning skigruppa KIL 2023.docx.pdf

Årsrapport futsal J14 2023.docx.pdf

Årsrapport innebandy kvinner 2023.docx.pdf

Årsberetning Turn og moro 2023.docx.pdf

Årsrapport styrkegruppa 2023.docx.pdf