Ekstraordinært årsmøte

Postet av Kråkstad IL den 5. Okt 2015


Styret i Kråkstad IL innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 20.oktober kl.19.30 på klubbhuset .

Saksliste:  1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE

2.GODKJENNE INNKALLINGEN OG SAKSLISTA

3.VALG AV DIRIGENT, REFERENT SAMT 2 REPRESENTANTER TIL Å
UNDERSKRIVE PRTOKOLLEN.

4. BEHANDLE INNKOMNE SAKER OG FORSLAG:

KUNSTGRESSBANE I KRÅKSTADÅrsmøte som ble avholdt 07.10.2014 ble det fattet enstemmig vedtak på følgende :

«Årsmøtet i Kråkstad IL ønsker å starte opp en prosess med å ruste opp idrettsanlegget med en kunstgressbane og en løpebane. «


Styret i Kråkstad IL ønsker et vedtak fra årsmøte om at vi nå starter prosjektet med å legge ut prosjektet på anbud og starte selve byggingen iløpet av våren 2016.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.